Chuông đồng, chiêng đồng

Chuông đồng, chiêng đồng được đúc thủ công, gia công tinh xảo. Chúng tôi chuyên các loại đồ thờ cúng bằng đồng, chuông đồng, chiêng đồng với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau.

Đúc Khánh Đồng Cung Tiến

Đúc Khánh Đồng Cung Tiến

Mã: chuông chiêng 16

Chuông đồng | Đồ đồng Ý Yên

Chuông đồng | Đồ đồng Ý Yên

Mã: chuông chiêng 11

Chiêng đồng | Đồ đồng Ý Yên

Chiêng đồng | Đồ đồng Ý Yên

Mã: chuông chiêng 01