Bát hương, ống hương đồng

Bát hương đồngđồ thờ cúng bằng đồng quan trọng nhất và không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên người Việt Nam. Bát hương đồng, ống hương đồng cũng có nhiều loại như bát hương khảm tam khí, khảm ngũ sắc, bát hương ống hương bằng đồng vàng hoặc đồng Dapha.

Bát hương bằng đồng dát vàng 9999

Bát hương bằng đồng dát vàng 9999

Mã: Bát ống hương 34