Tranh đồng

Tranh đồng, tranh mỹ nghệ bằng đồng được thúc tay thủ công hoàn toàn bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, thợ thủ công của làng nghề. Các bức tranh đồng phổ biến như: tranh phong thủy, tranh bát mã truy phong, tranh tứ quý, tranh đồng quê, tranh vinh quy bái tổ...

Tranh Bát Tiên bằng đồng 1m18

Tranh Bát Tiên bằng đồng 1m18

Mã: tranh đồng 127

Tranh đồng Hoa Khai Phú Quý 1m8

Tranh đồng Hoa Khai Phú Quý 1m8

Mã: tranh đồng 113

Tranh đồng cửu long tranh châu

Tranh đồng cửu long tranh châu

Mã: tranh đồng 97

Tranh đồng mãnh long quá hải

Tranh đồng mãnh long quá hải

Mã: tranh đồng 96

Tranh Đồng Khai Hoa Phú Quý 1m5

Tranh Đồng Khai Hoa Phú Quý 1m5

Mã: tranh đồng 84

Tranh Thuyền Buồm Mạ Vàng 24K

Tranh Thuyền Buồm Mạ Vàng 24K

Mã: tranh đồng 61

Tranh Chim Công Hoa Mai Nở 1m55

Tranh Chim Công Hoa Mai Nở 1m55

Mã: tranh đồng 43

Tranh Đồng Hoa Sen 1m75 x 90cm

Tranh Đồng Hoa Sen 1m75 x 90cm

Mã: tranh đồng 19