Đỉnh đồng mỹ nghệ

Đỉnh đồng mỹ nghệ, đỉnh đồng khảm tam khí, đỉnh đồng thất lân... là những sản phẩm đồ đồng mỹ nghệ cao cấp được đúc khảm thủ công bởi đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề đúc đồng Tống Xá Ý Yên Nam Định

Đỉnh Xông Trầm bằng đồng

Đỉnh Xông Trầm bằng đồng

Mã: đỉnh mỹ nghệ 02