Đài thờ, khay chén đồng

Đài thờ bằng đồng, khay chén bằng đồng, chóe thờ bằng đồng là đồ đồng thờ cúng được dùng trong thờ cúng gia tiên. Đài thờ hoặc chóe thờ gồm có 3 cái dùng để đựng gạo, muối, nước. Bộ ngai chén thờ thường là một ngai 3 chén hoặc một ngai 5 chén dùng để đựng rượu, nước. Đài thờ, chóe thờ ngai chén thường được làm bằng đồng khảm tam khí, đồng vàng, đồng đỏ, đồng ngũ sắc...