Bộ tam sự, bộ ngũ sự

Bộ tam sự bằng đồng, bộ ngũ sự bằng đồng là những đồ thờ cúng bằng đồng phổ biến trên bàn thờ gia tiên người Việt. Bộ Tam Sự bao gồm một đỉnh đồng, một đôi hạc hoặc đôi chân nến. Bộ Ngũ Sự gồm đỉnh đồng, đôi chân nến và đôi hạc.

<< <  Trang 1 / 3  > >>